Sök
  • Johan Liljero

5 skäl till att outsourca din ekonomi

1.Lägre kostnader: Bred kunskapsbas, bästa praxis och tillgång till ny teknik. Automatiserad och digital bokföring minskar nedlagd tid. Minskad kontorsplats och lagerplats. Ökad flexibilitet gör att man slipper kostnader för överkapacitet vid skiftande personalbehov.


2.Minskad sårbarhet: Inget personberoende (arbetstoppar, sjukskrivningar eller uppsägningar). Ingen risk för felrekrytering. En ekonomipartner bör ansvara för bemanning som kan omfördela arbetsuppgifter på en större personalstyrka.


3.Säkerställd kvalitét: Utöver att leva upp till legala krav (Skatteverket och bokföringslagen) bör en ekonomipartner sträva efter att leverera beslutsunderlag så att ledningen kan fatta välgrundade affärsbeslut. De legala kraven bör vara ett hygienkrav för att nå fram till en ekonomistyrning som är relevant för ledning. XtraMile erbjuder controller/CFO tjänster i den mån de behövs och önskas.


4.Tillgänglighet: Moderna processer: Digitala system, bokföring i realtid, access dygnet runt. Teknisk utvecklingen går fort framåt vilket gör att relevanta rapporter numera kan levereras i real tid som ledning kan ta beslut på.


5.Nätverk: I vårt nätverk ingår skattekonsulter, jurister, revisorer, management konsulter och IT-konsulter. Emellanåt uppstår frågor inom redovisning och lön som kräver särskild kunskap. Då är det av stor betydelse att kunna vända sig till en stor skara av medarbetare och nätverk.

30 visningar0 kommentarer