En erfaren interim CFO är avgörande för en bra ekonomistyrning och som ett stöd för att ta rätta strategiska beslut. En interim CFO är ansvarig för ekonomiavdelningen och besitter ledaregenskaper för att vidareutveckla processer och arbetssätt.

Hyr kvalificerade CFO-konsulter vi oss för att utveckla företagets ekonomi, som hjälper er utveckla och expandera ert företag.

Kontakta oss för interim CFO i:

Offert inom 48h

Referenskunder

Här svarar vi på frågor relaterade till att hyra CFO från XtraMile:

Hur går det till att hyra interim CFO?

Allt börjar med att ni som företag kontaktar oss och meddelar om er behov. Därefter adderar vi ditt behov till behovsbilden, för att därefter matcha lämpliga CFO till uppdraget. Matchningsprocessen mellan uppdrag och interim CFO går förhållandevis snabbt – sker generellt sett inom 24 till 48 timmar. Processen går snabbt eftersom att vi har ett nätverk av tillgängliga CFO med varierande kompetenser, redo att ta ditt uppdrag.

När vi hittat lämpliga kandidater, så sker initiala intervjuer. Därefter sker en intervju mellan företaget och kandidaten för att säkerställa matchningen.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar interim CFO för att skydda konfidentiell finansiell information?

Vi på Xtramile ställer höga krav på våra CFO att konfidentiell information som avser våra kunder skyddas och inte sprids till obehöriga. Vi har Sekretessförbindelse enligt avtal med samtliga av våra CFO-konsulter. Vi är även anslutna till SRF branschförening med generell sekretess.

GDPR anpassad verksamhet för personlig information med kontinuerlig utbildning av våra CFO:er i att behandla känslig personlig information. Känslig information omfattar bland annat personuppgifter, lönelistor, företagets räkenskaper.

Har du några frågor om våra säkerhetsåtgärder, kontakta Johan Liljero, VD på XtraMile.

Hur snabbt kan en CFO integreras i ett befintligt ekonomiskt team?

Generellt sett, så kan en interim CFO integreras i ert befintliga team eller verksamhet inom 5-15 arbetsdagar, beroende på komplexitet och storlek på organisationen.

Integreringen påverkas av faktorer som; befintliga processer, befintlig dokumentation, förväntningar och ert engagemang för att integrera CFO:n.

Vilken typ av stöd och resurser tillhandahåller XtraMile sina CFOer?

XtraMile tillhandahåller omfattande stöd och resurser, inklusive tillgång till systemstöd, byrå kollegor och ett professionellt nätverk inom redovisning, lön, skatt, juridik för att stödja deras arbete. 

Systemstöd innebär tillgång till system-expertis via vårt nätverk av CFOer men även genom nära samarbete med systemleverantörer.  

Tillgången av professionella nätverk underlättar för samtliga CFOer inom XtraMile att hålla sig uppdaterade med det senaste inom ekonomi, skatt, moms och lön men även som ett stöd i mer komplexa frågor. 

Hur matchar XtraMile rätt CFOer med ett specifikt företagsbehov?

Vi använder en noggrann process som inkluderar bedömning av företagets behov, konsultens kompetenser och erfarenheter, samt kulturell passform för att säkerställa en lyckad matchning och integration.

I praktiken innebär det att vi tar ett första möte där företaget förklarar sitt behov av CFO. Därefter screenar vi vårt nätverk efter de bästa CFO-konsulterna tillgängliga och säkerställer alla “hårda krav” såsom erfarenhet av visa system, regelverk och standarder. Därefter genomför vi en intervju för att säkerställa att konsulten uppfyller de “mjuka kraven” som företaget har behov av för att säkerställa en kulturell fit samt se att förväntningarna på kandidat kan uppfyllas.

I ett tredje presenteras kandidaten med en lista på hårda krav samt mjuka krav där vi har beskrivit hur kandidaten är en match. 

Sist genomförs en intervju mellan kund och kandidat för att säkerställa matchningen.

Vid behov kontaktas referenser.

Vilken typ av strategisk erfarenhet bör en interim CFO ha för att vara effektiv i denna roll?

En interim CFO från oss på XtraMile har alltid erfarenhet inom områden av strategisk finansiell planering, inklusive kapital-strukturering, investeringsanalys och riskhantering, anpassad till företagets storlek och bransch.

En CFO är primärt en strategisk resurs, som kan behjälplig vid IPO, förvärv, fusioner, investeringar, driva digitalisering av interna ekonomifunktioner osv.

Kan en interim CFO effektivt hantera relationer med investerare och styrelsemedlemmar?

Ja, en erfaren interim CFO bör ha starka kommunikations- och presentationsfärdigheter, samt förmågan att bygga och underhålla relationer med externa intressenter.

En erfaren interim CFO är vanligtvis utrustad med starka kommunikations- och presentationsfärdigheter för att tydligt kunna kommunicera företagets finansiella status och strategi, i syfte att bygga och upprätthålla förtroende hos nyckelintressenter såsom aktieägare och styrelsemedlemmar.

Du kan förvänta dig att din inhyrda CFO snabbt ska kunna etablera sig som pålitlig rådgivare, och framgångsrikt navigera den komplexa dynamik som präglar sådana relationer, även som interimkonsult.