En effektiv Löneadministratör är en central pelare för en smidig och korrekt lönehantering. En professionell löneadministratör behövs för att snabbt och smidigt kunna kontinuerligt hantera löneadministrationen 

Våra erfarna konsulter säkerställer en effektiv lönehantering för dig och ditt team så att ni kan fokusera på att förbättra och växa er verksamhet, med vetskapen om att era anställdas löner hanteras av experter.

Kontakta oss för interim Löneadministratör:

Offert inom 24h

Referenskunder

Här svarar vi på frågor relaterade till att hyra interim lönekonsult från XtraMile:

 • Hur går det till att hyra interimkonsult för löneadministration?

  Allt börjar med att ni som företag kontaktar oss och meddelar om er behov. Därefter adderar vi ditt behov till behovsbilden, för att därefter matcha lämpliga löneadministratörer till uppdraget. Matchningsprocessen mellan uppdrag och interim löneadministratör går förhållandevis snabbt – sker generellt sett inom 24 till 48 timmar. Processen går snabbt eftersom att vi har ett nätverk av tillgängliga interimkonsulter med varierande kompetenser, redo att ta ditt uppdrag.

  När vi hittat lämpliga kandidater, så sker initiala intervjuer. Därefter sker en intervju mellan företaget och kandidaten för att säkerställa matchningen.

 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtar interimkonsulter inom löneadministration för att skydda konfidentiell finansiell information?

  Vi på Xtramile ställer höga krav på våra ekonomikonsulter att konfidentiell information som avser våra kunder skyddas och inte sprids till obehöriga. Vi har Sekretessförbindelse enligt avtal med samtliga av våra löneadministratörer. Vi är även anslutna till SRF branschförening med generell sekretess.

  GDPR anpassad verksamhet för personlig information med kontinuerlig utbildning av våra löneadministratörer i att behandla känslig personlig information. Känslig information omfattar bland annat personuppgifter, lönelistor, företagets räkenskaper.

  Har du några frågor om våra säkerhetsåtgärder, kontakta Johan Liljero, VD på XtraMile.

 • Hur snabbt kan en interim löneadministratör integreras i ett befintligt ekonomiskt team?

  Generellt sett, så kan en löneadministratör integreras i ert befintliga team eller verksamhet inom 5-15 arbetsdagar, beroende på komplexitet och storlek på organisationen.

  Integreringen påverkas av faktorer som; befintliga processer, befintlig dokumentation, förväntningar och ert engagemang för att integrera interimkonsulten.

 • Vilken typ av stöd och resurser tillhandahåller XtraMile för sina löneadministratörer?

  XtraMile tillhandahåller omfattande stöd och resurser, inklusive tillgång till systemstöd, byrå kollegor och ett professionellt nätverk inom redovisning, lön, skatt, juridik för att stödja deras arbete. 

  Systemstöd innebär tillgång till system-expertis via vårt nätverk av ekonomikonsulter men även genom nära samarbete med systemleverantörer.  

  Tillgången av professionella nätverk underlättar för samtliga löneadministratörer inom XtraMile att hålla sig uppdaterade med det senaste inom ekonomi, skatt, moms och lön men även som ett stöd i mer komplexa frågor. 

 • Hur matchar XtraMile rätt löneadministratör med ett specifikt företagsbehov?

  Vi använder en noggrann process som inkluderar bedömning av företagets behov, löneadministratörens kompetenser och erfarenheter, samt kulturell passform för att säkerställa en lyckad matchning och integration.

  I praktiken innebär det att vi tar ett första möte där företaget förklarar sitt behov av löneadministration. Därefter screenar vi vårt nätverk efter de bästa konsulterna tillgängliga och säkerställer alla “hårda krav” såsom erfarenhet av visa system, regelverk och standarder. Därefter genomför vi en intervju för att säkerställa att löneadministratören uppfyller de “mjuka kraven” som företaget har behov av för att säkerställa en kulturell fit samt se att förväntningarna på kandidat kan uppfyllas.

  I ett tredje presenteras kandidaten med en lista på hårda krav samt mjuka krav där vi har beskrivit hur kandidaten är en match. 

  Sist genomförs en intervju mellan kund och kandidat för att säkerställa matchningen.

  Vid behov kontaktas referenser.

 • Vilken typ av erfarenhet och kvalifikationer bör en interim löneadministratör ha?

  En lönekonsult bör ha gedigen erfarenhet av löneadministration, inklusive kunskap om relevanta lagar, kollektivavtal, pensioner, förmåner. Konsulterna hos oss har hög systemkunskap inom något eller flera vanliga lönesystem, såsom: Visma Agda, Visma Lön, Hogia Lön, Flex, Kontek.

  Tveka inte att höra av dig om ditt lönesystem inte förekommer som exempel. Med stor sannolikhet har vi en tillgänglig lönekonsult med erfarenhet inom ditt lönesystem också.

 • Är det möjligt för en interim löneadministratör att ge råd om lönerelaterad efterlevnad och bästa praxis?

  Absolut, lönekonsulter bör vara uppdaterade med nuvarande lagstiftning och kunna ge råd om efterlevnad och branschens praxis. 

  Samtliga lönekonsulter hos oss på XtraMile är med sin erfarenhet och kunskap i löneadministration, som ofta innefattar en bred exponering för olika organisationers praxis och system, är de väl lämpade att ge insikter och rekommendationer kring frågor som exempel rör skatteavdrag, försäkringar och administration av förmåner samt frågor som rör kollektivavtal.

  Din interima löneadministratör kan effektivt rådge om efterlevnad av lagar och regler, vilket är kritiskt för alla företag. Dessutom, genom att dra nytta av deras ofta mångsidiga bakgrund, kan de erbjuda värdefulla perspektiv på hur man kan förbättra och effektivisera lönehanteringsprocessen med fokus på automatisering.