Att hyra en interim ekonomikonsult är ett effektivt sätt att tillföra expertis och flexibilitet till ditt företag. Interimskonsulter, såsom redovisningskonsulter, controllers, löneadministratörer, CFO:er, erbjuder specialiserade kunskaper för att hantera specifika ekonomiska utmaningar.

Deras erfarenhet och förmåga att snabbt anpassa sig till nya miljöer gör dem till ett värdefullt stöd under perioder av förändring eller tillväxt. Med våra interima ekonomikonsulter får företag tillgång till högkvalitativ expertis utan långsiktiga anställningsförpliktelser.

Att hyra interima ekonomikonsulter är idealisk för projektbaserade uppgifter, strategiska initiativ eller för att täcka upp under personalens frånvaro.

Kontakta oss för interim ekonomikonsult:

Offert inom 48h

Interim CFO på plats hos kund.

INTERIM CFO

En erfaren interim CFO spelar en central roll i effektiv ekonomistyrning och är en viktig resurs i att fatta korrekta strategiska beslut.

Läs mer om att hyra interim CFO här eller kontakta oss.

Interim Controller på plats hos kund.

INTERIM CONTROLLER

När du anlitar våra professionella interim controllers, kan du försäkra dig om en detaljerad och effektiv finansiell ledning, vilket är essentiellt för att förbättra och optimera din affärsverksamhet.

Läs mer om att hyra interim controller här.

Interim redovningskonsult på plats hos kund.

INTERIM REDOVISNINGSKONSULT

Genom att använda våra kvalificerade interim redovisningskonsulter får du tillgång till djupgående kunskap inom hela spektrumet av redovisning och finansiell redovisning.

Läs mer om att hyra interim redovisningskonsult här.

Interim löneadministratör på plats hos kund.

INTERIM LÖNEADMINISTRATÖR

Genom att anlita våra erfarna löneadministrationskonsulter, kan du säkerställa en smidig lönehantering för dig och ditt team.

Läs mer om att hyra interimkonsult för löneadministration här.

 • Hur går det till att hyra interim ekonomikonsult?

  Allt börjar med att ni som företag kontaktar oss och meddelar om er behov. Därefter adderar vi ditt behov till behovsbilden, för att därefter matcha lämpliga konsulter till uppdraget. Matchningsprocessen mellan uppdrag och interim ekonomikonsult går förhållandevis snabbt – sker generellt sett inom 24 till 48 timmar. Processen går snabbt eftersom att vi har ett nätverk av tillgängliga ekonomikonsulter med varierande kompetenser, redo att ta ditt uppdrag.

  När vi hittat lämpliga kandidater, så sker initiala intervjuer. Därefter sker en intervju mellan företaget och kandidaten för att säkerställa matchningen.

 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtar interima ekonomikonsulter för att skydda konfidentiell finansiell information?

  Vi på Xtramile ställer höga krav på våra ekonomikonsulter att konfidentiell information som avser våra kunder skyddas och inte sprids till obehöriga. Vi har Sekretessförbindelse enligt avtal med samtliga av våra konsulter. Vi är även anslutna till SRF branschförening med generell sekretess.

  GDPR anpassad verksamhet för personlig information med kontinuerlig utbildning av våra ekonomikonsulter i att behandla känslig personlig information. Känslig information omfattar bland annat personuppgifter, lönelistor, företagets räkenskaper.

  Har du några frågor om våra säkerhetsåtgärder, kontakta Johan Liljero, VD på XtraMile.

 • Hur snabbt kan en ekonomikonsult integreras i ett befintligt ekonomiskt team?

  Generellt sett, så kan en interim ekonomikonsult integreras i ert befintliga team eller verksamhet inom 5-15 arbetsdagar, beroende på komplexitet och storlek på organisationen.

  Integreringen påverkas av faktorer som; befintliga processer, befintlig dokumentation, förväntningar och ert engagemang för att integrera konsulten.

 • Vilken typ av stöd och resurser tillhandahåller XtraMile för sina ekonomikonsulter?

  XtraMile tillhandahåller omfattande stöd och resurser, inklusive tillgång till systemstöd, byrå kollegor och ett professionellt nätverk inom redovisning, lön, skatt, juridik för att stödja deras arbete. 

  Systemstöd innebär tillgång till system-expertis via vårt nätverk av ekonomikonsulter men även genom nära samarbete med systemleverantörer.  

  Tillgången av professionella nätverk underlättar för samtliga konsulter inom XtraMile att hålla sig uppdaterade med det senaste inom ekonomi, skatt, moms och lön men även som ett stöd i mer komplexa frågor. 

 • Hur matchar XtraMile rätt ekonomikonsult med ett specifikt företagsbehov?

  Vi använder en noggrann process som inkluderar bedömning av företagets behov, konsultens kompetenser och erfarenheter, samt kulturell passform för att säkerställa en lyckad matchning och integration.

  I praktiken innebär det att vi tar ett första möte där företaget förklarar sitt behov av ekonomikonsult. Därefter screenar vi vårt nätverk efter de bästa konsulterna tillgängliga och säkerställer alla “hårda krav” såsom erfarenhet av visa system, regelverk och standarder. Därefter genomför vi en intervju för att säkerställa att ekonomikonsulten uppfyller de “mjuka kraven” som företaget har behov av för att säkerställa en kulturell fit samt se att förväntningarna på kandidat kan uppfyllas.

  I ett tredje presenteras kandidaten med en lista på hårda krav samt mjuka krav där vi har beskrivit hur kandidaten är en match. 

  Sist genomförs en intervju mellan kund och kandidat för att säkerställa matchningen.

  Vid behov kontaktas referenser.