En skicklig interim redovisningskonsult är essentiell för att säkerställa korrekt och effektiv redovisning, vilket är en grundpelare för varje framgångsrikt företag. Att hantera komplexa redovisningsuppgifter kan dock vara tidskrävande och avleda från dina huvudmål i verksamheten.

Genom att hyra en erfarna redovisningskonsult som interim-lösning får du tillgång till expertis inom alla aspekter av redovisning och finansiell rapportering.

Kontakta oss för interim Redovisningskonsult i:

Offert inom 48h

Referenskunder

Här svarar vi på frågor relaterade till att hyra interim redovsisningskonsult från XtraMile:

 • Hur går det till att hyra interim redovisningskonsult för bokföring?

  Allt börjar med att ni som företag kontaktar oss och meddelar om er behov. Därefter adderar vi ditt behov till behovsbilden, för att därefter matcha lämpliga redovisningskonsulter till uppdraget.

  Matchningsprocessen mellan uppdrag och interim interimkonsult går förhållandevis snabbt – sker generellt sett inom 24 till 48 timmar. Processen går snabbt eftersom att vi har ett nätverk av tillgängliga redovisningskonsulter med varierande kompetenser, redo att ta ditt uppdrag.

  När vi hittat lämpliga kandidater, så sker initiala intervjuer. Därefter sker en intervju mellan företaget och kandidaten för att säkerställa matchningen.

 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtar interima redovisningskonsulter för att skydda konfidentiell finansiell information?

  Vi på Xtramile ställer höga krav på våra redovisningskonsulter att konfidentiell information som avser våra kunder skyddas och inte sprids till obehöriga. Vi har Sekretessförbindelse enligt avtal med samtliga av våra konsulter. Vi är även anslutna till SRF branschförening med generell sekretess.

  GDPR anpassad verksamhet för personlig information med kontinuerlig utbildning av våra redovisningskonsulter i att behandla känslig personlig information. Känslig information omfattar bland annat personuppgifter, lönelistor, företagets räkenskaper.

  Har du några frågor om våra säkerhetsåtgärder, kontakta Johan Liljero, VD på XtraMile.

 • Hur snabbt kan en redovisningskonsult integreras i ett befintligt ekonomiskt team?

  Generellt sett, så kan en redovisningskonsult integreras i ert befintliga team eller verksamhet inom 5-15 arbetsdagar, beroende på komplexitet och storlek på organisationen.

  Integreringen påverkas av faktorer som; befintliga processer, befintlig dokumentation, förväntningar och ert engagemang för att integrera konsulten.

 • Vilken typ av stöd och resurser tillhandahåller XtraMile för sina redovisningskonsulter?

  XtraMile tillhandahåller omfattande stöd och resurser, inklusive tillgång till systemstöd, byrå kollegor och ett professionellt nätverk inom redovisning, lön, skatt, juridik för att stödja deras arbete. 

  Systemstöd innebär tillgång till system-expertis via vårt nätverk av redovisningskonsulter men även genom nära samarbete med systemleverantörer.  

  Tillgången av professionella nätverk underlättar för samtliga redovisningskonsulter inom XtraMile att hålla sig uppdaterade med det senaste inom ekonomi, skatt, moms och lön men även som ett stöd i mer komplexa frågor. 

 • Hur matchar XtraMile rätt ekonomikonsult med ett specifikt företagsbehov?

  Vi använder en noggrann process som inkluderar bedömning av företagets behov, redovisningskonsultens kompetenser och erfarenheter, samt kulturell passform för att säkerställa en lyckad matchning och integration.

  I praktiken innebär det att vi tar ett första möte där företaget förklarar sitt behov av ekonomisk redovisning (bokföring). Därefter screenar vi vårt nätverk efter de bästa konsulterna tillgängliga och säkerställer alla “hårda krav” såsom erfarenhet av visa system, regelverk och standarder. Därefter genomför vi en intervju för att säkerställa att redovisningskonsulten uppfyller de “mjuka kraven” som företaget har behov av för att säkerställa en kulturell fit samt se att förväntningarna på kandidat kan uppfyllas.

  I ett tredje presenteras kandidaten med en lista på hårda krav samt mjuka krav där vi har beskrivit hur kandidaten är en match. 

  Sist genomförs en intervju mellan kund och kandidat för att säkerställa matchningen.

  Vid behov kontaktas referenser.

 • Vilken typ av specialiserad kunskap bör jag förvänta mig att en interim redovisningskonsult har?

  Du kan förvänta dig att våra redovisningskonsulter har djupgående erfarenhet och kunskap inom redovisning med alltifrån löpande bokföring, avstämningar till koncernredovisning. Du kan även förvänta dig en analytisk förmåga att analysera finansiella siffror såsom resultat- och balansräkningar samt upprätta kassaflödesprognoser. Våra konsulter har erfarenhet inom K2, K3, moms- och skatteregler samt våra seniora konsulter inom IFRS

  Den uthyrda redovisningskonsulten kommer också att vara uppdaterade inom de senaste lagändringar och standarder för redovisning. Många av våra konsulter är dessutom auktoriserade enligt FAR eller SRF.