VÅRA TJÄNSTER

Vi är en fullservicebyrå som erbjuder tjänster inom redovisning, lön och rådgivning. Genom digitala lösningar så kan vi erbjuda våra tjänster över hela Sverige. Vi hjälper företag utifrån sina specifika behov där företag väljer att outsourca delar eller hela sin ekonomi till oss. Oavsett hur vi utformar vårt samarbete är det alltid med fokus på smidighet och värdeskapande.

REDOVISNING

En korrekt och smart uppsatt redovisning är inte bara ett lagkrav. Det är ger också bättre kontroll och beslutsunderlag till er gällande er verksamhet. Det som kanske ter sig krångligt för er är lätt för oss. Låt oss alla fokusera på det vi gör bäst så vinner vi alla på det.

 • Löpande bokföring
 • Leverantörsfakturor och bevakning
 • Kundfakturering & bevakning
 • Kvitton, resor & andra utlägg
 • Lagerredovisning
 • Projektredovisning
 • Anläggningstillgångar: fastigheter, maskiner
 • Förvärv & konsolidering
 • Moms, skatt & andra avgifter
 • Månads- & årsbokslut

PERSONAL, LÖN & HR

Lön och HR handlar om livets alla skeden. Ny på jobbet, barn, VAB, sjuk, frisk, semester, avslut av tjänst, pension

Personaladministration

Korrekta och uppdaterade avtal, scheman, intyg, samt uppsättning av system för lön, utlägg och förmåner för anställda. ​
Vidare tjänster såsom arbetsgivarintyg, rapportera underlag till pension, sjukvårdsförsäkring, årsinkomstuppgifter mm.

Löneadministration

 • Lönekörning, tidrapporter, förmåner, reseräkningar, traktamente m.m avseende aktuell period. ​
 • AGI (kontrolluppgifter) och inkomstskatt. ​
 • Betalningsfil och administration kring densamma. ​
 • Hantering av semesterårsskifte, beräkning av semesterersättning, årsuppgifter (arbetstider, statistik och fora m.m)​
 • Hantering av lönerevision​

HR-stöd

 • Stöd i lönekartläggning.​
 • Skapa nya scheman​
 • Stöd gällande avtal, arbetsrätt, semesterlagen, föräldralagen, arbetstidslagen, LAS, MBL m.fl​
 • Rådgivning t ex anställda i andra länder? Vad kostar en anställd? M.m.  ​
 • Anmälan till försäkringskassan och andra instanser. ​
 • Byte av lönesystem eller andra försystem​

RÅDGIVNING

Legala krav (Juridik)

 • Aktiebok
 • Aktieägaravtal
 • Nyemissioner: Avtal, kalkyler m.m.

Ekonomistyrning

 • Affärsplaner
 • Resultatbudget
 • Kassaflödesanalys/prognos
 • Analyser/KPI:er
 • Finansiering

Rådgivning

 • Koncernredovisning
 • Skatteplanering
 • Styrelserepresentation
 • Värdering bolag
 • Finansiella rapporter
 • Skatterådgivning
 • Ägarstrukturer
 • Optionsavtal

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Vårt mål är att arbeta så digitalt som möjligt för att göra det smidigare och mer kostnadseffektivt för våra kunder. Vi hjälper er att
digitalisera för att frigöra tid för er att göra det ni gör bäst, er kärnverksamhet.

För oss handlar digitaliseringen om smidighet, tillgänglighet och god ordning och reda. Vi har arbetet i flera år med att hjälpa bolag i olika branscher och av olika storlek att bli digitala. Nedan beskriver vi hur det funkar utifrån de fyra huvudsakliga områdena av redovisning och lön.

1. Fakturering

Våra kunder skapar sina kundfakturor i vårt ekonomisystem och trycker på "Skicka". Xtramile finns som support vid frågor, uppdaterar reskontran och bokför betalningar.

2. Leverantörsfakturor

Våra kunders leverantörsfakturor skickas direkt in i vårt ekonomisystem, Xtramile konterar fakturan och våra kunder godkänner fakturan för betalning via en app.

3. Kvitton

Våra kunder fotar alla sina kvitton i vår kvittoapp och skickar sedan in dem till vårt ekonomisystem. Xtramile stämmer av och bokför.

4. Lön

Våra kunder anger vem som ska ha lön och registrerar frånvaro och avvikelser i vårt ekonomisystem. Xtramile skapar lönebesked och gör utbetalningar.