En skicklig Controller är viktig för att skapa förutsättningar för analys och beslutsfattande. Allt ifrån budget, prognos till rapportering på till exempel resultatenheter samt för att ta fram relevanta KPI:er. 

Genom att hyra våra professionella interim controllers, kan du säkra noggrann finansiell styrning för optimering av din affärsverksamhet.

Kontakta oss för interim Controller:

Offert inom 48h

Referenskunder

Här svarar vi på frågor relaterade till att hyra interim Controller från XtraMile:

 • Hur går det till att hyra interim controller?

  Allt börjar med att ni som företag kontaktar oss och meddelar om er behov. Därefter adderar vi ditt behov till behovsbilden, för att därefter matcha lämpliga controllers till uppdraget.

  Matchningsprocessen mellan uppdrag och interim controller går förhållandevis snabbt – sker generellt sett inom 24 till 48 timmar. Processen går snabbt eftersom att vi har ett nätverk av tillgängliga controller med varierande kompetenser, redo att ta ditt uppdrag.

  När vi hittat lämpliga kandidater, så sker initiala intervjuer. Därefter sker en intervju mellan företaget och kandidaten för att säkerställa matchningen.

 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtar interim controller för att skydda konfidentiell finansiell information?

  Vi på Xtramile ställer höga krav på våra controllers att konfidentiell information som avser våra kunder skyddas och inte sprids till obehöriga. Vi har Sekretessförbindelse enligt avtal med samtliga av våra cntroller. Vi är även anslutna till SRF branschförening med generell sekretess.

  GDPR anpassad verksamhet för personlig information med kontinuerlig utbildning av våra controllers i att behandla känslig personlig information. Känslig information omfattar bland annat personuppgifter, lönelistor, företagets räkenskaper.

  Har du några frågor om våra säkerhetsåtgärder, kontakta Johan Liljero, VD på XtraMile.

 • Hur snabbt kan en controller integreras i ett befintligt ekonomiskt team?

  Generellt sett, så kan en interim controller integreras i ert befintliga team eller verksamhet inom 5-15 arbetsdagar, beroende på komplexitet och storlek på organisationen.

  Integreringen påverkas av faktorer som; befintliga processer, befintlig dokumentation, förväntningar och ert engagemang för att integrera konsulten.

 • Vilken typ av stöd och resurser tillhandahåller XtraMile för sina controllers?

  XtraMile tillhandahåller omfattande stöd och resurser, inklusive tillgång till systemstöd, byrå kollegor och ett professionellt nätverk inom redovisning, lön, skatt, juridik för att stödja deras arbete. 

  Systemstöd innebär tillgång till system-expertis via vårt nätverk av controller men även genom nära samarbete med systemleverantörer.  

  Tillgången av professionella nätverk underlättar för samtliga controllers inom XtraMile att hålla sig uppdaterade med det senaste inom ekonomi, skatt, moms och lön men även som ett stöd i mer komplexa frågor. 

 • Hur matchar XtraMile rätt controller med ett specifikt företagsbehov?

  Vi använder en noggrann process som inkluderar bedömning av företagets behov, controllerns kompetenser och erfarenheter, samt kulturell passform för att säkerställa en lyckad matchning och integration.

  I praktiken innebär det att vi tar ett första möte där företaget förklarar sitt behov av controller. Därefter screenar vi vårt nätverk efter de bästa konsulterna tillgängliga och säkerställer alla “hårda krav” såsom erfarenhet av visa system, regelverk och standarder. Därefter genomför vi en intervju för att säkerställa att controllern uppfyller de “mjuka kraven” som företaget har behov av för att säkerställa en kulturell fit samt se att förväntningarna på kandidat kan uppfyllas.

  I ett tredje presenteras kandidaten med en lista på hårda krav samt mjuka krav där vi har beskrivit hur kandidaten är en match. 

  Sist genomförs en intervju mellan kund och kandidat för att säkerställa matchningen.

  Vid behov kontaktas referenser.

 • Vad är skillnanden på “business controller” och “financial controller”?

  En business controller analyserar och är duktig på ekonomistyrning och upprättar KPI:er för verksamheten. En business controller arbetar även med rapportering samt rådgivning till ledningsgrupper för att stödja strategiska beslut. Man arbetar även med budgetering samt prognoser för verksamheten.

  En Financial Controller arbetar främst med analys och rapportering av historiska siffror. Ofta involverad i bokslutsprocessen och arbetar med analys av resultatet av bokslutet.

  Hos oss på XtraMile kan du hyra såväl business controller och financial controller för interimsuppdrag.

 • Vilken typ av erfarenhet och kompetens bör vi leta efter i en Controller som interimkonsult?

  Sök efter någon med gedigen erfarenhet inom finansiell rapportering, budgetering, och intern kontroll, samt starka analytiska och strategiska färdigheter. 

  Viktigt är att controllern har starka kommunikations- och problemlösningsfärdigheter för att effektivt samarbeta med olika team och hantera diverse utmaningar. 

  Branscherfarenhet kan vara en viktig faktor för att snabbt kunna sätta sig in i branschspecifika frågor som är ovanliga i andra verksamheter.

  Som interim controller är även flexibilitet kritiskt, samt viljan att kunna arbeta med Ad-hoc uppgifter som stöttar CFO alternativt andra intressenter i verksamheten.

  All erfarenhet och kompetens säkerställs via oss under rekryteringsprocessens intervjuer, där ni som kund blir delaktiga när vi filtrerat fram lämpliga kandidater.