Här publicerar vi lediga jobb för dig som löneadmnistratör / lönespecialist i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Tjänsterna är nästan uteslutande konsultuppdrag ute hos våra kunder. Anställda på Xtramile får ta del av gemenskapen ute hos kund, men också gemenskapen inom Xtramile.


Lediga Jobb inom lön hos oss på Xtramile (Stockholm, Göteborg och Malmö):

Löneadministratör / Lönespecialist – STOCKHOLM – Xtramile

Vi är alltid på jakt efter talangfulla löneadministratörer / lönesepecialister. Ansök direkt, vi kan ha ett uppdrag för just dig på ingång.

Löneadministratör / Lönespecialist – GÖTEBORG – Xtramile

Vi är alltid på jakt efter talangfulla löneadministratörer / lönesepecialister. Ansök direkt, vi kan ha ett uppdrag för just dig på ingång.

Löneadministratör / Lönespecialist – UPPSALA – Xtramile

Vi är alltid på jakt efter talangfulla löneadministratörer / lönesepecialister. Ansök direkt, vi kan ha ett uppdrag för just dig på ingång.


Frågor och svar om att söka lediga jobb som Löneadministratör / Lönespecialist hos Xtramile:

Vilka fördelar sett till utbildning erbjuder de lediga jobben hos Xtramile mig som lönespecialist?

Vi på XtraMile erbjuder dig som lönespecialist kontinuerlig fortbildning genom bland annat regelbundna utbildningspass som du som konsult blir inbjuden till. Det är också en möjlighet för dig att träffa de konsulter inom lön som är dina kollegor på Xtramile och på så sätt utveckla ditt nätverk inom branschen.

Utbildningarna sker generellt utan kostnad – alltid vårt mål – antingen av externa gästföreläsare eller av befintliga konsulter/personal. Utbildningen sker specifikt utifrån din yrkesroll som lönespecialist genom att vi delar in ekonomikonsulter i olika kompetensgrupper. 

Utbildningar erbjuds digitalt för dem som inte kan närvara fysiskt eller vill ha möjlighet att ta del av fortbildningar i efterhand. 

Hur kan Xtramile matcha mig mot lediga jobb som matchar mina kompetenser och karriärmål som lönespecialist?

Samtliga konsulter på Xtramile är ekonomikonsulter, vilket gör att vi har god förståelse för vilka kompetenser man behöver för att fylla specifika uppdrag ute hos våra kunder. Det gör också att vi har förståelse för vilka ekonomens ambitioner och karriärmål kan vara, till exempel önskade kompetenser och erfarenheter. Allt tas i beaktande när vi matchar dig som ekonomikonsult med lediga jobb hos våra kunder.

Vi gör vårt främsta för att matcha dig som  löneadministratör med lediga jobb ute hos våra kunder, utifrån tidigare erfarenhet, bransch, systemkunskaper eller där du vill fortsätta utvecklas som löneadministratör / lönespecialist.

På vilket sätt kan Xtramile stödja mig som lönespecialist i att hantera utmaningar och stress i högtrycksmiljöer?

Inom våra interna forum kan vi föra dialog och hjälpa dig som lönespecialist komma framåt med kunden och komma förbi många av de utmaningar som är stressande. 

Att vara lönespecialist kan emellanåt vara en utmaning och man hamnar i situationer som är påfrestande och frustrerande där utmaningarna kan vara stressande. Vi stöttar dig genom kontinuerlig uppföljning både med kund och med dig som konsult – där vi emellanåt kan agera brygga för att underlätta kommunikationen.

Utöver det får du via kollegorna på Xtramile tillgång till ett nätverk av andra lönespecialister som kan ge svar på frågor och exempel på best practice inom olika områden.

Vilken roll spelar Xtramile i att säkerställa att jag matchas med lediga jobb ute hos kund som är förenliga med mina etiska värderingar och arbetsstil?

Vi lär känna både våra kunder men också våra konsulter i grunden. Det har inneburit att vi blivit allt skickligare på att få till en matchning mellan uppdragsgivare och lönespecialist.

I praktiken innebär det att vi inte bara matchar de “hårda” kraven på erfarenhetsnivå och kunskap inom olika områden utan även med “mjuka” kraven på personlighet, värderingar och arbetsstil.

Genom att vi har en transparent dialog med kunder och konsulter så vet vi alltid vilka som passar bra ihop och vi har sedan 2005 haft nöjda kunder och vuxit som företag, vilket vi ser som ett kvitto på att det vi gör fungerar.

Hur kan Xtramile hjälpa mig att bygga och underhålla ett starkt professionellt nätverk som lönespecialist?

När du söker ett lediga jobb som lönespecialister ute hos någon av våra kunder får du direkt tillgång till våra olika forum.

Inom dessa forum finns konsulter med liknande bakgrund där man träffas regelbundet i olika konstellationer allt ifrån en avslappnad after-work, utbildningspass till en lunch där en expert inom ett område pratar om de senaste uppdateringarna eller förändringarna som sker i branschen och hur det kommer påverka framåt.

Som konsult kommer du även bygga upp ett starkt nätverk utifrån de kunder vi ser till att matcha dig med.