Lön är en del av våra ekonomitjänster för outsourcing.

Outsourcing av löneadministrationen till en professionell partner frigör värdefull tid och resurser för ert företag, samtidigt som det garanterar att lönehanteringen sköts med högsta noggrannhet och effektivitet.

Genom att välja oss för er löneadministration får ni tillgång till djupgående kunskap och erfarenhet som säkerställer en smidig, säker och kostnadseffektiv lönehantering.

Offert inom 48h

Referenskunder

Vad kan jag förvänta mig kring löne- och löneadministration i partnerskap med Xtra Mile?

Hos oss får du en trygg och förutsägbar lönehantering:
 
– Digitaliserad och automatiserad lönefunktion
– Minskad sårbarhet
– Hög kvalitet
– Effektiva processer
– Trygghet att du följer uppdaterade lagar och regler
– Kommunikativa och kompetenta lönespecialister. 

Genom en outsourcad lönefunktion får du en anpassad resurs vilket generellt minskar den fasta kostnadsmassan samtidigt som du får tillgång till bred och uppdaterad expertis inom lön, HR men även systemfrågor. Vi har bred kunskap inom bland annat olika kollektivavtal, arbetsrätt, semester- och föräldrarlagar, LAS, MBL etc. 

Hur kan outsourcad lönehantering innebär lägre risk för organisationen?

Outsourcad löneadministration innebär ett minskat personberoende vid till exempel arbetstoppar, sjukskrivningar eller uppsägningar. Vi kan omfördela arbetsuppgifter på en större personalstyrka. Ingen risk för felrekrytering utan vi ansvarar för bemanningen och kan rotera personal efter våra kunders önskemål.

Hur säkerställer ni hög kvalitet i arbetet med lön och löneadministration?

Vi säkerhetsställer kvalitet genom ett team kring varje uppdrag där vi bygger upp kontroller i flera led för att säkerhetsställa kvalitet och minimera risker i lönehanteringen.

Hur hanterar ni utmaningar som kräver särskild kunskap inom lön och löneadministration?

Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk inom alltifrån HR-konsulter, lönespecialister, konsulter inom arbetsrätt och system experter. Emellanåt uppstår frågor inom lön & HR som kräver särskild kunskap. Då är det av stor betydelse att kunna vända sig till en byrå som har ett nära samarbete till ett brett spektrum av specialister i ett nätverk.

Hur säkerställer redovisningsbyrån att de håller sig uppdaterade med gällande  lagstiftning och kollektivavtal?

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med de senaste ändringarna i lagstiftning och kollektivavtal genom ständig fortbildning. I och med att vi är en auktoriserad lönebyrå genom SRF får vi kontinuerlig information och uppdateringar dels genom dem. Utöver det håller vi oss uppdaterade kring eventuella förändringar i lagstiftning eller kollektivavtal genom interna wokshops och externa utbildningar.

Kan vi anpassa tjänsten efter våra specifika behov och önskemål?

Vanligtvis rekommenderar vi ett systemupplägg som vi sedan skräddarsyr rapporter utifrån efter dialog med våra kunder. Vi anpassar sedan tjänsten utifrån branschspecifika krav eller andra unika behov hos våra kunder.Hur hanterar redovisningsbyrån konfidentiell information och personuppgifter?

Hur hanterar redovisningsbyrån konfidentiell information och personuppgifter?

Vi följer strikta regler för dataskydd och integritet, inklusive GDPR. Genom en egen säker portal delar vi dokument kring löneprocessen. Portalen är GDPR-godkänd för kommunikation kring lön- och person känsliga uppgifter. I portalen finns möjlighet att ställa in olika behörigheter, exempelvis för mellanchefer.

Vilken typ av rapportering och feedback kan vi förvänta oss att få från byrån?

Våra kunder får regelbunden rapportering om lönekörningar, skattehantering, pensioner och andra HR-relaterade rapporter. Dessutom kan ni få strategiska insikter och rekommendationer för att förbättra er lönehantering process.

Hur fungerar kommunikationen mellan vårt företag och redovisningsbyrå?

Varje uppdrag har en kundansvarig som blir första kontakt med minst ytterligare två personer som är involverade i  uppdraget. Vi är alltid tre på varje uppdrag delvis för att minimera eventuell sårbarhet. Kommunikation sker genom portalen, e-post eller telefon utöver det regelbundna månadsvisa uppföljningsmöten med teamet.

Hur smidig är övergången från intern lönehantering till att anlita en redovisningsbyrå?

Vi har en genomarbetad onboardingprocess med en ansvarig implementationskonsult hos oss. Tidsplan samt onboarding sätts tillsammans med kund. Sker det systembyten så är vi i nära samarbete med systemleverantören för att mimimera eventuella risker i en övergång. Initialt sker en lönekartläggning och sedan en lista med åtgärder för att säkerhetsställa en trygg övergång. Vanligtvis sker majoriteten av onboardingarbetet av oss som lönebyrå.

Hur hanterar redovningsbyrån löneutbetalningar under semestertider eller andra storhelger?

Vi planerar i förväg för semestrar och storhelger och ser till att lönerna betalas ut i tid. 
I samarbetet så eftersträvar vi en hög proaktivt och fastställer bland annat en årskalender tillsammans med våra kunder som bägge parter kan förhålla sig till.

Hur ofta kan vi förvänta oss uppdateringar eller möten med redovningsbyrån för att  gå igenom löneadministrationen?

Vi erbjuder månatliga  avstämningar för att gå igenom rapporter, ändringar, förbättringsområden och andra relevanta frågor.

Kan redovisningsbyrån hjälpa till med integrering av löneadministrationen i vårt befintliga affärssystem?

Beroende på systemlösning så erbjuder vi teknisk support och vägledning tillsammans med programleverantörer för att skapa integrationer.