Outsourcing av ekonomitjänster till en specialiserad partner ger ert företag en omfattande lösning som täcker alla aspekter av finansiell hantering, från löneadministration till ekonomistyrning och koncernredovisning.

Genom att välja en enda leverantör för dessa tjänster säkerställer ni inte bara en enhetlig och effektiv hantering av ert företags ekonomiska processer, utan ni får även tillgång till djupgående expertis och rådgivning som kan hjälpa er att optimera era ekonomiska strategier.

Offert inom 48h

Referenskunder

Interim CFO på plats hos kund.

Koncernredovisning


Läs mer om koncernredovisning här eller kontakta oss.

Interim Controller på plats hos kund.

Ekonomistyrning


Läs mer om ekonomistyring här eller kontakta oss.

Interim redovningskonsult på plats hos kund.

Löneadministration


Läs mer om Löneadministration här eller kontakta oss.

Vilka specifika ekonomitjänster erbjuder er byrå?

Xtra Mile erbjuder en komplett ekonomifunktion men kan också ta valda delar av er ekonomi såsom enbart lön, löpande bokföring eller kvalitetssäkring och avstämning.  

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom ekonomi där vi kan hjälpa till med allt ifrån att starta företag, aktieägaravtal, nyemissioner, ekonomistyrning till att digitalisera ekonomifunktioner. Vårt mål är att vara snabbfotade, flexibla och lösningsorienterade. Med proaktivitet, tekniska lösningar och specialistkunskaper vill vi ge våra kunder förutsättningar att effektivisera sin ekonomifunktion och förutsättningar att kunna ta rätta affärsmässiga beslut.  

Vi tror på en nära relation med våra kunder där vi kan bli kundens egen ekonomiavdelning och utöver löpande redovisningstjänster & lön också agera som rådgivare/controllers till ledningen.

Vart har ni kontor någonstans?

Vi är lokaliserade i Stockholm, Uppsala och Göteborg men genom genomgående digitaliserade lösningar har vi kunder över hela Sverige.

Hur erfaren är er personal inom min bransch?

Genom åren har vi byggt upp en erfarenhet i flera olika branscher. I dagsläget har vi över 400 kunder i ett brett spektrum av olika branscher med specifika regler och standarder. Exempelvis tjänstebaserade bolag, industribolag, Techbolag, SAAS bolag, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, byggbolag, finansbolag (med rapportering till Finansinspektionen), stiftelser etc.

Vilka system använder ni er av?

Ekonomisystem som vi rekommenderar är Fortnox och Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Fortnox är ett av Sveriges största ekonomisystem med hög driftsäkerhet. Fortnox erbjuder en molnbaserad lösning med hög digitaliserings- och automatiseringsgrad. I Fortnox kan vi integrera till ett flertal förssystem såsom Paypal, Pleo, Blikk, Rillion, Boardeaser, Bygglet etc.
Xtra Mile har haft ett långtgående nära samarbete med Fortnox.

Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett globalt molnbaserat affärssystem som ger företag kontroll över sin ekonomi och samtidigt förenklar processer kring inköp, lager, produktion, försäljning och service.

Genom Business Central så kan vi även sköta ekonomihanteringen för internationella bolag.
Xtra Mile är Microsoft-partner med hög systemexpertis och kan anpassa Business Central efter din verksamhets behov.
Vi arbetar utöver det i ett antal andra system som är mer anpassat efter bransch såsom Vitec, 3l Pro, Monitor ERP, Navision samt ODOO. 

Hur hanterar ni konfidentiell och känslig information?

Vi följer strikta regler för dataskydd och integritet, inklusive GDPR. Genom en egen säker portal delar vi dokument kring löneprocessen. Portalen är GDPR-godkänd för kommunikation kring lön- och person känsliga uppgifter. I portalen finns möjlighet att ställa in olika behörigheter, exempelvis för mellanchefer.

Kan ni skräddarsy era tjänster efter mitt företags unika behov?

Tillsammans  skräddarsyr vi våra tjänster efter ert företags behov. Exempelvis kan vi ta enskilda delar så som CFO-funktionen, lönefunktionen eller ekonomiadministrationen för våra kunder.

Vid behov skräddarsyr vi tillsammans med våra kunder rapportering och ekonomistyrning för att skapa förutsättningar för ledningen att ta strategiska beslut och uppnå ekonomiska mål. 

Hur ser er prisstruktur ut?

Vi erbjuder generellt ett fastpris för outsourcing av redovisning eller lön så att våra kunder kan förutse kostnaden på förhand. Vi arbetar sedan kontinuerligt för att digitalisera, optimera och effektivisera arbetet.  Målet är att vårt arvode utifrån den principen inte ska indexeras upp varje år utan snarare i diskussion med våra kunder justera ned det fasta priset när vi nått nästa fas. 

I lönehanteringen arbetar vi med fasta priser per anställd utan en mängd extra kostnader. Vi arbetar även utifrån en kvantitetsrabatt med ett lägre pris vid fler anställda. 

Rådgivningstjänster debiteras vanligtvis på löpande räkning. 

Hur ser processen ut för att överföra ekonomiarbetet till er byrå?

Vi har en genomarbetad onboardingprocess med en ansvarig implementationskonsult hos oss. Tidsplan samt onboarding sätts tillsammans med kund. Sker det systembyten så är vi i nära samarbete med systemleverantören för att mimimera eventuella risker i en övergång. 

Initialt sker en kartläggning och sedan en lista med åtgärder för att säkerhetsställa en trygg övergång. 

Under en onboardingprocess identifierar vi även förbättringsåtgärder såsom digitaliserings-, integrations- eller automatiseringsmöjligheter.  Vanligtvis sker majoriteten av onboardingarbetet av oss.